zpět na úvodní stránku

Detailní program – Lékařská sekce

Programový přehled ke stažení zde (pdf).
 

Čtvrtek 7. 9. 2017

Sál E1c

09.00–10.30
Edukační lekce 1: „To se u nás nemůže stát“ aneb přístup k pacientovi se závažným iatrogenním poškozením
EL Úvod
F. Duška (Praha)
EL Pohled soudního lékaře
P. Hejna, L. Zátopková (Hradec Králové)
EL Pohled právníka
L. Prudil (Brno)
EL Zásady komunikace závažného omylu s rodinou
K. Rusínová (Praha)
EL Jak sestavit (téměř) neomylný systém z mýlících se individuií?
M. Stern (Praha)
  Prosíme účastníky, aby si před konáním Edukační lekce 1 nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání daného bloku, včetně možnosti kladení otázek a hlasování.
 
10.30–10.45 Kávová přestávka
 
10.45–12.00
Zahájení kongresu

Lemonova přednáška
J. Málek (Praha)

  Přednáška „Osobnost oboru“
Předsedající: V. Černý, K. Cvachovec
 
12.10–13.10
Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o.
Suprane – Učí se děti od dospělých nebo naopak?

Předsedající: P. Štourač (Brno)

  Existují specifika inhalační anestezie u dětí?
P. Štourač (Brno)
  Využití desfluranu v dětské anestezii
B. Nedomová (Bratislava)
  TIVA vs. inhalační anestezie. Možnost volby – i u dětí?
P. Kienbaum (Německo)
 
14.30–15.05
Kulatý stůl a diskuze s publikem 1: Co bude v nejbližších letech ovlivňovat naši každodenní praxi?
Nové etické a medicínsko-právní situace a jak se k nim stavět?

Panelisté: R. Černá Pařízková, K. Cvachovec, J. Těšínová

RT/D Úvod – vymezení témat diskuze
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
  Diskuze
 
15.15–16.45
Anestezie 1: Aktuální otázky z klinické praxe

Předsedající: V. Mixa, J. Kunstýř

SP „Unexpected difficulties facing in the last decade“
I. Bobek (Maďarsko)
JNT Jak ventilovat během anestezie – up to date 2017
T. Tyll (Praha)
JNT Pacient s dilatovanou levou komorou během anestezie
J. Roith (Praha)
PP Perioperační fibrilace síní – up to date 2017
J. Kunstýř (Praha)
SP Kdo má dělat dětskou anestezii?
V. Mixa (Praha)
 
16.45–17.00 Kávová přestávka
 
17.00–18.30
Anestezie 3: Anestezie v gynekologii a porodnictví

Předsedající: D. Seidlová, A. Pařízek

PP Patient blood management v porodnictví a gynekologii
J. Mannová (Havlíčkův Brod)
PP Peripartální krvácení – co by mělo být v nových guidelines
A. Pařízek (Praha)
PP Peripartální kardiální selhání
J. Bláha (Praha)
PP Sepse v těhotenství
D. Seidlová (Brno)
 
 

Sál E1b

09.00–10.30
Edukační lekce 2: Témata z každodenní anesteziologické praxe

Předsedající: V. Dostálová, R. Pradl

EL Preoxygenace
T. Vymazal (Praha)
EL Polohování během anestezie
V. Dostálová (Hradec Králové)
EL Je infekce horních dýchacích cest důvodem odložení plánovaného výkonu?
M. Chobola (Brno)
EL U koho měřit troponin po anestezii?
Z. Turek (Hradec Králové)
EL Pacient s diabetem mellitus před anestezií
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
EL Klinická pravidla monitorace NMB
M. Adamus (Olomouc)
 
10.30–10.45 Kávová přestávka
 
15.15–16.45
Anestezie 2: Zajímavé případy a komplikace

Předsedající: H. Říha, Z. Turek, T. Tyll

K Plegie horní končetiny u pacientky po TEP ramenního kloubu v regionální anestezii
A. Revinová (Praha)
K Může poškození mozkové tkáně vyvolat ztluštění periferního nervu?
A. Sargsjan (Praha)
K Trombolýza pro akutní ischemickou cévní mozkovou příhodu časně po spontánním porodu
P. Oravec (Ústí nad Labem)
K Maligní hypertermie u předškolního dítěte
M. Bílská (Ústí nad Labem)
K Akutní perioperační plicní selhání a VV ECMO
M. Brabcová (Praha)
K Pacient na VA ECMO – jakou anestezii zvolit?
H. Říha (Praha)
 
16.45–17.00 Kávová přestávka
 
17.00–18.30
Anestezie 4: Regionální anestezie

Předsedající: D. Doležal, D. Mach

PP Význam aplikačního tlaku při podání lokálního anestetika
R. Čumlivski (Rakousko)
PP Posunuly ultrazvukové techniky bezpečnost anesteziologické péče?
D. Nalos (Ústí nad Labem)
PP Komunikace a dokumentace při provádění RA
M. Venglarčík (Slovensko)
PP Blokády distálně od tříselného vazu – bezpečnější forma analgezie u operací kolene?
L. Beňo (Ústí nad Labem)
 
 

Sál E1a

09.00–10.30
Workshop 2: „Point-of-Care“ ultrasonografie u akutních stavů

Předsedající: R. Škulec

WS Diferenciální diagnostika dušnosti
D. Doležal (Hradec Králové)
WS Diferenciální diagnostika šoku
F. Mošna (Praha)
WS POCUS u pacienta se závažným úrazem
P. Vojtíšek (Ústí nad Labem)
WS POCUS během náhlé zástavy oběhu
R. Škulec (Ústí nad Labem)
WS POCUS v rukou NLZP
A. Kohlová, L. Mikšová (Ústí nad Labem)
  Pozvánka ke stažení zde.
 
10.30–10.45 Kávová přestávka
 
13.20–14.20
Sympozium společnosti BAXTER CZECH spol. s r. o.
Parenterální výživa v intenzivní péči – (téměř) vše co potřebujete vědět

Předsedající: V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

  Parenterální výživa jako nástroj orgánové podpory pacientů v intenzivní péči – pohled roku 2017
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
  Lipidy u kriticky nemocných: co je důležité?
P. Těšínský (Praha)
 
15.15–16.45
Intenzivní medicína 1: Perioperační medicína

Předsedající: J. Beneš, V. Černý

PP Perioperační medicína – obor budoucnosti?
J. Beneš (Plzeň)
PP „Beyond ERAS...“
E. Berta (Olomouc)
PP Kdy (a kam) může můj pacient z dospávacího pokoje
J. Hruda (Brno)
PP „Už jste po operaci, dobrou chuť“, aneb je lačnění po velké operaci přežitá věc?
T. Vymazal (Praha)
PP Neopioidní pooperační analgezie – jak jí v praxi zařídit
P. Michálek (Praha)
PP Potřebuje Česká republika „program kvality v perioperační medicíně“ a jsme na něj připraveni?
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
 
16.45–17.00 Kávová přestávka
 
17.00–18.30
Intenzivní medicína 3: Aktuální otázky z klinické praxe

Předsedající: P. Dostál, P. Sklienka

SP Je protektivní plicní ventilace pouze aplikovaná fyziologie?
P. Sklienka (Ostrava)
PP Inhalační terapie v intenzivní péči – kdy, co, jak a čím?
P. Dostál (Hradec Králové)
PP Diagnostika pneumonie – zůstává RTG zlatým standardem?
R. Škulec (Ústí nad Labem)
PP Časná rehabilitace v intenzivní péči – proč a jak?
F. Duška (Praha)
PP High flow nasal oxygen – kdy a proč je lepší než neinvazivní ventilace nebo tradiční oxygenoterapie?
T. Tyll (Praha)
 
 

Sál E3

09.00–10.30
Workshop 3: Zajištění dýchacích cest

Předsedající: P. Michálek

WS Fibrooptická intubace nosem, ústy
T. Brožek (Praha)
WS Biluminální kanyla Vivasight DL, blokátor bronchu
P. Michálek (Praha)
WS Videolaryngoskopie – King Vision, McGrath, Airtraq, Glidescope
A. Revinová (Praha)
WS Chirurgické přístupy do trachey – koniotomie, BACT
M. Otáhal (Praha)
WS Fibrooptická intubace skrz i-gel, AuraGain LM
E. Lichnovsky (Velká Británie)
WS Použití Total Track VLM
M. Vizzini (Itálie)
  Kapacita workshopu je omezena, nutná rezervace místa na emailu csarim2017@guarant.cz. STÁLE VOLNÁ KAPACITA!
 
10.30–10.45 Kávová přestávka
 
13.20–14.20
Sympozium Aesculap Akademie společnosti B. BRAUN Medical s. r. o.
Proč se věnujeme simulační medicíně?

Předsedající: M. Stern (Praha)

  Úvodní slovo
M. Stern (Praha)
  Představení pracovní skupiny simulační medicíny
M. Stern (Praha)
  Simulační medicínské centrum FN Olomouc
O. Klementová (Olomouc), B. Klementa (Olomouc)
  Centrum lékařských simulací 1. LF UK
M. Mlček (Praha)
  Simulační centrum Aesculap Akademie
B. Braun Dialog, M. Stern (Praha), T. Bačkai (Praha)
  Simulační medicína – jaké jsou Vaše zkušenosti a očekávání?
  Demonstrace simulační výuky
  Diskuze, závěr
 
15.15–16.45
Intenzivní medicína 2: Urgentní medicína

Předsedající: R. Škulec, K. Štěpánek

PP Má význam přednemocniční detekce sepse?
K. Štěpánek (Ústí nad Labem / Praha)
P/C Pro oběhovou podporu v přednemocniční neodkladné péči mi stačí noradrenalin: ano/ne
PRO: R. Škulec (Ústí nad Labem / Kladno), CON: R. Sviták (Hořovice)
EL Úraz krku – je vždy nutný krční límec?
P. Mokrejš (Praha / Německo)
PP Tracheální intubace během kardiopulmonální resuscitace – up to date 2017
J. Škola (Ústí nad Labem)
 
16.45–17.00 Kávová přestávka
 
17.00–18.30
Anestezie 5: Historie oboru

Předsedající: J. Drábková, J. Málek

HO Proč zrovna éter?
K. Cvachovec (Praha)
HO Historie umělé hypothermie
I. Čundrle (Brno)
HO Pearl Harbor a thiopental
J. Drábková (Praha)
HO Vzpomínka na doc. MUDr. Nekvasila, CSc.
O. Gimunová (Brno)
HO Z historie záchranných služeb
J. Vetešník (Olomouc)
HO Skopolamin v průběhu dějin anesteziologie
L. Hess (Praha)
 
 

Sál E2

09.00–10.30
Workshop 1: Zajištění žilního přístupu

Předsedající: J. Charvát

PP Indikace PICC v intenzivní péči
J. Charvát (Praha)
PP Význam UZ a EKG navigace při zavádění centrálních žilních vstupů
V. Maňásek (Nový Jičín)
WS Zavedení PICC – UZ detekce žíly a optimální zavedení katétru
M. Polák (Příbram)
WS UZ při zavádění CŽK – v. axillaris, v. jugularis int., v. subclavia
V. Chovanec (Hradec Králové)
WS Správné umístění distálního konce katétru – EKG, UZ, skiaskopie
J. Dvorský (Brno)
WS Ošetřování žilních vstupů
K. Lisová, K. Pavelková (Praha)
  Kapacita workshopu je omezena, nutná rezervace místa na emailu csarim2017@guarant.cz. STÁLE VOLNÁ KAPACITA!
 
10.30–10.45 Kávová přestávka
 
 

Poster Area 1–3

14.30–16.00
Postery 1: Lékařská posterová sekce
 
 
 
 

Pátek 8. 9. 2017

Sál E1c

08.30–10.00
Anestezie 6: Svalová relaxace

Předsedající: M. Adamus, I. Herold

PP Monitorování nervosvalového přenosu jako předpoklad bezpečné anestezie
M. Adamus (Olomouc)
JNT Co dělat, když nelze použít obvyklou techniku monitorování stimulací n. ulnaris
M. Horáček (Praha)
JNT Technika hluboké nervosvalové blokády
I. Herold (Mladá Boleslav)
JNT Jak postupovat u pacienta s myastenia gravis, který podstupuje jiný výkon, než je thymektomie
T. Vymazal (Praha)
 
10.00–10.30 Kávová přestávka
 
10.30–11.00
Prezentace nejlepších originálních prací

Předsedající: V. Černý, P. Štourač

  Anestezie dexmedetomidinem-isofluranem versus fentanylem-isofluranem – v kolorektální chirurgii: efekt na perianastomoticku perfuzi a oxygenaci u prasat
M. Mynář, Z. Turek, Z. Šubrt, T. Dušek (Hradec Králové)
  Mitochondriální patogeneze syndromu propofolové infuze v in vitro modelu lidského kosterního svalu
A. Krajčová, P. Waldauf, T. Urban, V. Džupa, F. Duška (Praha)
  Screeningové vyšetření cévně chirurgických pacientů s použitím testu Clock-In-the-Box – pilotní studie
M. Horáček, J. Polášková (Praha)
 
11.00–11.30
Kulatý stůl a diskuze s publikem 2: Profesionalismus v oboru – jakou má podobu?
Můžeme si jej dovolit? Má to být hlavní strategický cíl oboru?

Panelisté: V. Rogozov, D. Mach, K. Cvachovec

RT/D Úvod – vymezení témat diskuze
V. Rogozov (Ústí nad Labem)
RT/D Profesionalismus – není to zbytečný luxus, když po nás chtějí „jen“ uspávat?
D. Mach (Nové Město na Moravě)
RT/D Profesionalismus jako strategický cíl oboru?
K. Cvachovec (Praha)
  Diskuze
 
11.30–12.00
Kulatý stůl a diskuze s publikem 3: Chronická intenzivní péče – kde začíná a končí?
Jaký je indikátor její kvality? Co považovat za ukazatel dobrého klinického výsledku?

Panelisté: K. Cvachovec, R. Černá Pařízková, J. Drábková

RT/D Úvod – vymezení témat diskuze
K. Cvachovec (Praha)
RT/D Kde je hranice mezi chronickou intenzivní péčí a paliací? Co bychom měli považovat za ukazatel „dobrého“ výsledku chronické intenzivní péče?
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
  Diskuze
 
12.10–13.10
Sympozium společnosti AbbVie s. r. o.
Inhalační anestetika – ne/jde o to, jaká používáme?

Předsedající: V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

  Úvodní slovo
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
  Inhalační anestetika v klinické praxi – rutinní nebo stále překvapující téma oboru?
K. Cvachovec (Praha)
  Celková anestezie dětí a mentální vývoj – je předběžná opatrnost na místě?
V. Mixa (Praha)
  Závěr sympozia: 7 věcí, které bychom o inhalační anestezii měli vědět... i když ji třeba vůbec nepoužíváme
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
  Prosíme účastníky, aby si před konáním sympozia nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání sympozia, včetně možnosti kladení otázek a hlasování.
 
13.20–14.20
Sympozium společnosti CSL Behring s. r. o.
Život ohrožující krvácení: mezinárodní pohled a lokální praxe

Předsedající: J.-L. Vincent (Belgie), R. Gál (Brno)

  Future Trends in the Field of Anesthesiology and Perioperative Bleeding Management in the Era of Personalized Medicine
J.-L. Vincent (Belgie)
  Key Findings from the RETIC Trial and Implications for Clinical Practice
P. Innerhofer (Rakousko)
  Jak řešíme ŽOK v Brně: včera, dnes a zítra
R. Gál (Brno)
  Prosíme účastníky, aby si před konáním symposia nainstalovali aplikaci „Poll Everywhere“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání symposia, včetně možnosti kladení otázek.
 
14.30–16.00
Anestezie 8: Hloubka anestezie

Předsedající: M. Horáček, V. Rogozov

PP Hloubka anestezie jako „goal directed therapy“ pro anesteziology
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
PP Metody hodnocení hloubky anestezie v praxi I
M. Horáček (Praha)
PP „National Audit Project on Accidental Awareness during General Anaesthesia“
V. Rogozov (Ústí nad Labem)
PP Metody hodnocení hloubky anestezie v praxi II
M. Horáček (Praha)
 
16.00–16.30 Kávová přestávka
 
16.30–18.00
Anestezie 10: Bezkrevní medicína

Předsedající: I. Čundrle, D. Seidlová

PP Novinky NATA 2017
H. Ondrášková (Brno)
SP Spolupráce transfuziologa a anesteziologa/intenzivisty – cesta k účelné hemoterapii
H. Lejdarová (Brno)
JNT Substituce železem v předoperační přípravě
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
SP „Patient Blood Management“ – zkušenosti ze zahraničí
B. Stibor (Rakousko)
SP Máme usilovat o „Patient Blood Management“ v ČR?
D. Seidlová (Brno)
 
 

Sál E1b

08.30–10.00
Anestezie 7: Aktuální otázky z klinické praxe

Předsedající: V. Šrámek, P. Michálek

PP Má být u pacienta s plánovanými obtížnými dýchacími cestami preferována regionální anestezie?
P. Michálek (Praha)
PP Pacient se spánkovou apnoí – má mít vždy speciální „clinical pathway“?
I. Čundrle ml. (Brno)
PP Hormonální antikoncepce a anestezie
O. Gimunová (Brno)
PP Je pooperační epidurální analgezie vždy indikací k zavedení močového katétru?
I. Křikava (Brno)
PP Co lze vyčíst z arteriální křivky na operačním sále
V. Šrámek (Brno)
 
10.00–10.30 Kávová přestávka
 
14.30–16.00
Intenzivní medicína 4: Aktuální otázky z klinické praxe

Předsedající: P. Dostál, F. Duška

PP Nutriční stav u kriticky nemocných – stanovení a vliv na taktiku nutriční podpory
J. Neiser (Ostrava)
PP Jaké je současné místo imunonutrice v perioperační a intenzivní péči
K. Bezděk (Nový Jičín)
PP Delirantní stavy v intenzivní péči – prevence a terapie
J. Kletečka (Plzeň)
PP Spánek u kriticky nemocných – vliv farmak
R. Černá Pařízková (Hradec Králové)
PP Jak s tekutinami v poresuscitační fázi?
O. Klementová (Olomouc)
 
16.00–16.30 Kávová přestávka
 
16.30–18.00
Intenzivní medicína 6: Zajímavé případy a komplikace

Předsedající: P. Dostál, T. Henlín

K 10 000 m
D. Merta (Praha)
K 4,5 MHz
T. Henlin (Praha)
K Náhlá porucha vědomí u nemocné s monoklonální gamapatií
J. Brujevič (Hradec Králové)
K „Jde to dělat různě...“
P. Heinige (Praha)
K „Total lung rest“ u nemocného s traumatem
J. Máca (Ostrava)
 
 

Sál E1a

08.30–10.00
Workshop 4: Vzdělávání v oboru anestezie a intenzivní medicína (AIM)

Předsedající: V. Černý, K. Cvachovec

WS Akreditační komise pro obor AIM – jakou má roli v systému?
T. Vymazal (Praha)
WS Vzdělávací systém oboru AIM v ČR – je dobrý nebo špatný?
V. Černý (Ústí nad Labem / Hradec Králové)
WS Jak vytvořit dobrý vzdělávací systém v oboru AIM?
J. Škola (Ústí nad Labem)
WS Simulační výuka v oboru AIM – lze definovat minimální rozsah?
M. Stern (Praha)
 
10.00–10.30 Kávová přestávka
 
12.10–13.10
Sympozium společnosti Fresenius Kabi s. r. o.

Předsedající: J. Beneš (Plzeň)

  Jak se řídit při volbě roztoku pro tekutinovou léčbu u kriticky nemocných
P. Sklienka (Ostrava)
  Monitorace anestezie – proč se stále řídíme podle hvězd, když existuje GPS?
J. Bláha (Praha)
 
13.20–14.20
Sympozium společnosti Medtronic Czechia s. r. o.
Měření hloubky celkové anestezie – BIS monitoring

Předsedající: K. Cvachovec (Praha)

  Celková anestezie – jak dlouho ještě budeme cestovat bez GPS či dokonce bez kompasu?
K. Cvachovec (Praha)
  BIS system, použití, monitoring anestezie u dospělých pacientů
O. Hrazdilová (Brno)
  Monitoring hloubky anestezie u dětských pacientů
J. Divák (Ostrava)
  The 2017 ESA Guidelines on prevention of POD & relevance of depth of Anesthesia monitoring
F. M. Radtke (Dánsko)
 
14.30–16.00
Anestezie 9: Regionální anestezie a bolest

Předsedající: D. Mach, P. Michálek

PP Využití blokád trupu v klinické praxi
P. Michálek (Praha)
P/C Spinální aplikace kortikoidů – PRO a CON
S. Machart (Plzeň)
JNT UZ kontrolovaná kaudální blokáda v rukou anesteziologa
M. Pieran (Olomouc)
PP Nové postupy v intervenční léčbě bolesti
M. Matias (Praha)
 
16.00–16.30 Kávová přestávka
 
16.30–18.00
Rok v přehledu a novinky z jiných oborů

Předsedající: J. Drábková, R. Pradl

SP Pneumologie 2017
J. Máca (Ostrava)
SP Intenzivní medicína 2017 – studie typu „game changer“ – jak by měly ovlivnit naší praxi?
B. Stibor (Rakousko)
SP Robotická chirurgie 2017
J. Schraml (Ústí nad Labem)
SP Co vše lze vyčíst z krevního obrazu?
J. Blatný (Brno)
SP Preventivní kardiologie 2017
R. Pudil (Hradec Králové)
SP Včasná detekce rozpadu střevní anastomozy na JIP – je možné být 100% úspěšní?
A. Ferko (Hradec Králové / Slovensko)
 
 

Sál E3

08.30–10.00
Workshop 5: Aktuální otázky dárcovského programu v ČR

Předsedající: E. Pokorná, E. Kieslichová

WS Péče o zemřelého dárce orgánů – up to date 2017
E. Kieslichová (Praha)
WS Etika v komunikaci při odběrech orgánů
E. Pokorná (Praha)
WS Etika v komunikaci mediálních aktivit ve zdravotnictví
M. Šenkýřová (Praha)
WS Zdravotnická tematika a etika v médiích – pohled novináře
L. Drmotová, J. Šenkýř (Praha)
 
10.00–10.30 Kávová přestávka
 
13.20–14.20
Sympozium společnosti Thermo Fisher Scientific
Clinical Utility of Procalcitonin

Předsedající: J. Fazakas (Maďarsko)

  Early detection of severe bacterial infections in the Emergency Room
P. Kanizsai (Maďarsko)
  Surgical sepsis is different
J. Fazakas (Maďarsko)
  Cost-effectiveness of PCT assisted antibiotic therapy
Z. Becze (Maďarsko)
 
14.30–16.00
Intenzivní medicína 5: Pacient se závažným poraněním

Předsedající: P. Sklienka, R. Gál

PP Imunitní odpověď na trauma – jak ovlivňuje naší reálnou praxi?
P. Sklienka (Ostrava)
JNT Poúrazové krvácení – jak postupovat u pacientů léčených antikogaulancii a/nebo protidestičkovými látkami?
I. Zýková (Liberec)
PP „Damage Control Surgery“ nebo „Damage Control Intensive Care“?
M. Frelich (Ostrava)
PP Antibiotická profylaxe u traumat – kdy ano a kdy ne?
I. Sas (Brno)
PP Specifika sedace u pacientů s kraniotraumaty
R. Gál (Brno)
 
16.00–16.30 Kávová přestávka
 
16.30–18.00
Intenzivní medicína 7: Aktuální otázky z klinické praxe

Předsedající: J. Beneš, F. Duška

RT/D Panelisté:
I. Zýková (Liberec)
P. Sklienka (Ostrava)
M. Pisár (Zlín)
R. Janda (Karlovy Vary)
  Prosíme účastníky, aby si před konáním Intenzivní medicína 7 nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání daného bloku, včetně možnosti kladení otázek a hlasování.
 
18.00–19.30
Působení českých lékařů na misích v neuralgických oblastech naší planety

Předsedající: P. Ševčík

SP Urgentní medicína jako pojítko mezioborové spolupráce v Súdánu v misích Lékařů bez hranic
T. Šebek (Praha)
SP Zkušenosti z humanitárních misí v mírových podmínkách (Ghana, Libye, Indie)
R. Čumlivski (Rakousko)
SP Afghánské zkušenosti českého anesteziologa ve městě Kunduz těsně před jeho vybombardováním
P. Roleček (Ústí nad Labem)
SP Humanitární mise Lékařů bez hranic v jižním Jemenu
D. Mach (Nové Město na Moravě)
 
 
 

Sobota 9. 9. 2017

Sál E1c

08.30–10.00
Anestezie 11: Anestezie v gynekologii a porodnictví

Předsedající: J. Bláha, P. Štourač

PP O čem se letos mluví... – shrnující přehledová přednáška „hot topics“
J. Bláha (Praha)
PP Psychologické aspekty porodní bolesti
J. Raudenská (Praha)
PP Remifentanil v porodnické analgezii – up to date 2017
P. Štourač (Brno)
PP Hypertenze na porodním sále
P. Nosková (Praha)
 
10.00–10.30 Kávová přestávka
 
10.30–11.30
Anestezie 12: Co možná nevíte...

Předsedající: Š. Trenkler, P. Ševčík

SP Neobvyklé mechanismy účinků běžně používaných anestetik
L. Hess (Praha)
SP Ojedinělé/výjimečné operace o kterých čteme v novinách – jsou zvláštní i z pohledu anestezie?
E. Kieslichová (Praha)
SP Stárnoucí anesteziolog – výhoda nebo hendikep?
P. Ševčík (Ostrava)
PP Jak ne(ze)stárnout
M. Golková (Praha)
SP Umělá inteligence a anesteziologie
Š. Trenkler (Slovensko)
 
11.30–12.00
Zakončení kongresu
 
 

Sál E1b

08.30–10.00
Intenzivní medicína 8: Akutní kardiologie

Předsedající: J. Jakabčin, M. Solař

PP Extrakorporální kardiopulmonální resuscitace
J. Bělohlávek (Praha)
PP Mechanická podpora oběhu u kardiogenního šoku
P. Ošťádal (Praha)
JNT Jak poznat operační riziko vzniku závažných arytmií?
J. Jakabčin (Ústí nad Labem)
SP Novinky v akutní kardiologii
M. Solař (Hradec Králové)
 
10.00–10.30 Kávová přestávka
 
 

Sál E1a

08.30–10.00
Workshop 6: Neurointenzivní péče

Předsedající: J. Škola, D. Školoudík

WS Tkáňová oxymetrie v neurointenzivní péči
E. Provazníková (Ústí nad Labem)
WS Využití transkraniálního ultrazvukového vyšetření v intenzivní péči
D. Školoudík (Ostrava)
WS Optimální perfuzní tlak – jeden pro všechny?
J. Škola (Ústí nad Labem)
  Prosíme účastníky, aby si před konáním Workshopu 6 nainstalovali aplikaci „ČSARIM 2017“, která vytvoří interaktivní prostředí v době konání workshopu, včetně možnosti kladení otázek a hlasování.
 
10.00–10.30 Kávová přestávka
 
 

EL = edukační lekce, HO = historie oboru, JNT = jak na to..., K = kasuistika/komplikace, P/C = PRO/CON,
PP = přehledová přednáška, RT/D = společná diskuze, SP = speciální přednáška, WS = workshop

Aktualizováno 4. 9. 2017Partneři
webových stránek

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2017@guarant.cz

© 2017 GUARANT International spol. s r. o.