zpět na úvodní stránku

Detailní program – Nelékařská sekce

Programový přehled ke stažení zde (pdf).
 

Stěžejní témata

  • dlouhodobá péče, paliativní péče, dlouhodobá UPV
  • bezpečí péče, pochybení, ohrožení
  • vzdělávání a praxe dětských sester, záchranářů
  • volná témata (kasuistiky, nové metody…)

Čtvrtek 7. 9. 2017

Sál E2

14.30–16.30 Dlouhodobá IP
Předsedající: I. Kupečková, J. Flajšingrová
  Osudy některých...
J. Dresslerová (Brno)
  Které EBN 2017 novinky jsou v popředí?
J. Drábková (Praha)
  Chvilky, které změní celý život...
S. Hájková, K. Moravcová (Praha)
  Je čas se seznámit – nová lůžka NIP
E. Wenzelová (Brno)
  Úspěšný krok do neznáma, aneb první NIPový pacient
P. Ďásková (Brno)
  Myslíme na zdravotnický personál v dlouhodobé intenzivní péči?
J. Woleská (Praha)
16.45–17.00 kávová přestávka
17.00–18.30 Dětský pacient v IP
Předsedající: M. Říhová, S. Poláčková
  Zkušenosti s hospicovou péčí u dětí
A. Nehybková, K. Doležalová, R. Drápalová (Brno)
  Cesta do neznáma… Kazuistika dětského pacienta v dlouhodobé intenzivní a resuscitační péči
L. Škaroupková, M. Svobodová (Brno)
  Bez dechu neznamená bez života
V. Nečasová, S. Poláčková (Brno)
  Aortální stenóza – kazuistika pacientky od narození po transplantaci
L. Laciaková (Praha)
  Dětský dárce orgánů
Z. Foralová (Brno)
  Fulminantní myokarditida – kazuistika
N. Hanzlíková (Praha)
 
 

Pátek 8. 9. 2017

Sál E2

08.30–10.00 Bezpečnost v praxi
Předsedající: R. Vyhlídalová, J. Flajšingrová
  Umíme pečovat o nemocné v delirantním stavu? Aneb od prevence k užití omezovacích prostředků
R. Vyhlídalová (Brno)
  Bezpečnost personálu, škola versus praxe
T. Glac, T. Kovrzek (Ostrava)
  Nežádoucí události v praxi sester v intenzivní péči
J. Dvořáček, J. Flajšingrová (Brno)
  Zkušenosti s psychosociální podporou ve FNKV
I. Trnková, L. Klimešová, M. Voráček (Praha)
  Stopy
R. Berger (Brno)
  Mobilní aplikace pomáhají zachraňovat životy
A. Havlová (Hradec Králové)
10.00–10.30 kávová přestávka
10.30–11.30 Klinické postupy, Workshop teorie versus praxe
Předsedající: R. Zoubková, J. Nekudová, T. Kovrzek
  Proces adaptace klinických doporučených postupů
J. Fendrychová, J. Nekudová (Brno)
  Význam mobility protokolu na pracovišti intenzivní péče
R. Zoubková, I. Chwalková (Ostrava)
  Je to správná cesta?
V. Jarušek (Brno)
  Problematika odborné praxe v oboru všeobecná sestra na pracovištích intenzivní péče – zkušenosti z 3. LF UK
M. Zvoníčková, J. Holubová (Praha)
11.30–12.00 Workshop: Příprava a podávání léčiv v intenzivní péči, teorie versus praxe
B. Braun
14.30–16.00 Pacient v IP
Předsedající: B. Moravčík, P. Bauer
  Kazuistika septický šok
E. Hladíková, N. Beránková (Hradec Králové)
  ECMO tým na cestě za pacientem
P. Bauer (Brno)
  Problematika dárců s nebijícím srdcem
T. Glac, P. Švec, D. Streitová, M. Májek (Ostrava / Bratislava)
  Ošetřovatelská péče o pacienta v septickém a kardiogenním šoku s nutností napojení na V-A ECMO
M. Čapková, P. Fujanová, P. Tůmová (Plzeň)
  Screeningové provádění kompresní ultrasonografie u kriticky nemocných všeobecnou sestrou
A. Kohlová, L. Mikšová, R. Škulec, V. Černý (Ústí nad Labem)
  Srdeční tamponáda při léčbě NOAC
P. Fujanová, P. Tůmová (Plzeň)
16.00–16.30 kávová přestávka
16.30–18.00 Pacient v IP
Předsedající: J. Flajšingrová, M. Huserová
  Analgosedace a delirium na ICU
M. Bodzašová (Brno)
  Péče o ženu v perzistentním vegetativním stavu v období těhotenství, porodu a šestinedělí – rok po té
M. Zemanová (Brno)
  Kontinuální EEG v intenzivní péči
B. Moravčík (Brno)
  Výskyt komplikací při odsávání z dýchacích cest
M. Plšková, O. Suková (Brno)
  Ošetřovatelská péče o pacienta na AIRVO 2
H. Bieberlová, T. Bělehradová (Brno)
  OMNI – nový systém pro akutní očistu krve
M. Kratochvílová, V. Hryzáková (Brno)

 

Aktualizováno 14. 8. 2017Partneři
webových stránek

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2017@guarant.cz

© 2017 GUARANT International spol. s r. o.