zpět na úvodní stránku

Registrace

Online registrace je již uzavřena. Registrovat se můžete přímo na místě konání kon­gre­su od 7. 9. 2017.

Registrační poplatky

Registrační poplatky včasný poplatek
do 31. 5. 2017
pozdní poplatek
od 1. 6. 2017
Lékař člen ČSARIM 2 100 Kč 2 500 Kč
Lékař bez členství ČSARIM 2 400 Kč 2 800 Kč
Lékař do 30 let člen ČSARIM 1 300 Kč 1 600 Kč
Lékař do 30 let bez členství ČSARIM 1 500 Kč 1 800 Kč
Sestra / Nelékařský pracovník člen ČAS sekce ARIP 1 100 Kč 1 400 Kč
Sestra / Nelékařský pracovník člen ČSARIM 1 300 Kč 1 600 Kč
Sestra / Nelékařský pracovník bez členství ČSARIM 1 400 Kč 1 700 Kč
Jednodenní registrační poplatek člen ČSARIM 1 100 Kč 1 300 Kč
Jednodenní registrační poplatek bez členství ČSARIM 1 250 Kč 1 450 Kč
Ostatní (farmaceutické společnosti a další) 6 000 Kč 6 000 Kč

V rámci programu lékařské sekce je na Workshop 1 – Zajištění žilního přístupu a také na Workshop 3 – Zajištění dýchacích cest, nutná rezervace místa. Kapacita těchto workshopů je omezena, max. počet účastníků je 30 osob. Účast je již zahrnuta v ceně registračního poplatku. V případě zájmu o účast na Workshopu 1 nebo Workshopu 3, kontaktujte prosím sekretariát kongresu na emailu csarim2017@guarant.cz. STÁLE VOLNÁ KAPACITA!

Vstup pro studenty LF zdarma na základě předloženého ISIC průkazu. Registrace studentů LF zahrnuje pouze vstup na odborné přednášky nikoliv kongresové materiály.

Upozornění: Platbu za registrační poplatek je třeba uhradit ve stanoveném termínu pro včasnou registraci. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky změněn na pozdní.

Nabízíme možnost v rámci on-line formuláře dokoupit čtvrteční i páteční oběd (hlavní jídlo a salát) za cenu 150 Kč za 1 oběd.

Pokud jste si v on-line registračním systému objednali oběd/y, dovolujeme si Vás upozornit na to, že je nutné je uhradit nejpozději do 28. 8. 2017.

V případě, že obědy nebudou zaplaceny do uvedeného data, budou zrušeny a jejich dokoupení bude možné až přímo v místě konání kongresu, ale pouze v omezeném počtu.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na odborná jednání kongresu
  • kongresové materiály
  • vstup na doprovodnou výstavu
  • kávové přestávky

Otevírací hodiny registrační přepážky

Čtvrtek 7. 9. 2017 07.30–19.30
Patek 8. 9. 2017 07.30–18.30
Sobota 9. 9. 2017 07.30–12.00
On-line registrační formulář je dostupný zde

Jak se na konferenci zaregistrovat

V případě zájmu o registraci je nutné vyplnit Formulář pro osobní údaje a následně pokra­čo­vat ve výběru příslušného registračního poplatku. V průběhu registrace Vám bude na emailo­vou adresu zasláno automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pro všechny dostupné online formuláře (registrace a ubytování), ale také pro on-line platební systém (viz. Platební podmínky).

Po vyplnění registračního formuláře Vám bude do tří pracovních dnů zasláno emailem potvrzení spolu s informacemi pro provedení platby.

Online registrace bude uzavřena 31.  8. 2017. Po tomto datu bude možná pouze registrace na místě u registrační přepážky.

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte kongresový sekretariát emailem (csarim2017@guarant.cz).

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem nebo platební kartou.

1. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít On-line platební systém. Systém je dostupný s heslem, které bylo zasláno na Váš email během registračního procesu a akceptuje platební karty MasterCard/Eurocard, Visa a Diners Club.

2. Bankovní převod

Bankovní údaje s jedinečným desetimístným variabilním symbolem Vám budou zaslány do 3 pracovních dnů od vyplnění registračního formuláře. Platby bez tohoto symbolu nemohou být identifikovány a registrace nebude potvrzena.

Platba bankovním převodem je možná do 24. 8. 2017. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím On-line platebního systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání kongresu. V případě zájmu kontaktujte registrační přepážku v místě konání. Pokud doklad potřebujete zaslat emailem ještě před konáním samotné akce, kontaktujte sekretariát kongresu emailem.

Zrušení registrace a společenského večera

Sekretariát kongresu musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem (csarim2017@guarant.cz) nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude ak­cep­to­vá­no.

Po zrušení registrace a/nebo společenského večera budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace: Storno poplatek
do 6. 7. 2017: bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 7. 7. do 10. 8. 2017: 50 % poplatku
od 11. 8. 2017: 100 % poplatku

V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat 150 Kč manipulační poplatek.Partneři
webových stránek

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2017@guarant.cz

© 2017 GUARANT International spol. s r. o.