zpět na úvodní stránku

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pozval na náš již XXIV. kongres, který pořádáme v Brně ve dnech 7. až 9. září 2017. Přivítá nás brněnské Výstaviště a věřím, že zde najdeme příjemné a důstojné prostředí.

Kongres se koná v roce 170. výročí prvního podání celkové anestézie v Čechách a na Moravě. Tradičně budou pojednána všechna základní oborová témata – anesteziologická péče ve všech jejích souvislostech, perioperační medicína, intenzivní péče i léčba bolesti. Kongresu se zúčastní lékaři i nelékaři a vynasnažíme se, aby program byl přitažlivý pro všechny. Bude sestávat z vyzvaných přednášek i vybraných volných sdělení. Postery budou tradičně představovány v elektronické podobě a věříme, že to navyšuje příležitost k aktivní účasti. Uvítáme hojnou diskuzi k přednesenému, neváhejte využít nabízené možnosti. Máte-li další doporučení, připomínky či návrhy k odbornému programu, neváhejte se s námi o ně podělit, webové stránky www.csarim.cz jsou trvale dostupné a vědecký výbor jistě vezme vaše názory v úvahu.

Součástí kongresu bude tradičně výstava zdravotnické techniky, pomůcek a léčiv. Představitelé farmaceutického průmyslu, výrobců a dovozců zdravotnické techniky a pomůcek se na setkání s vámi těší. I my jejich účast na kongresu vítáme, bez jejich významné pomoci by v současném ekonomickém i legislativním klimatu byl kongres mnohem skromnější a k vám méně vstřícný… Navštivte proto jejich výstavu, pohovořte s nimi, nechte si jejich produkty předvést. Vystavovatelé také jistě využijí možnost k představení své nabídky formou firemních sympozií.

Součástí našich kongresů jsou tradičně osobní kontakty, neformální debaty mimo odborný program, navázání nových přátelství i setkávání se starými známými a přáteli. Organizátoři jistě neopomenou společenskou stránku kongresu – v Brně se k tomu nabízí řada atraktivních možností. Takovou příležitost si nelze nechat ujít. Věřím, že se kongres vydaří a že si z Brna všichni odvezeme hezké vzpomínky a zajímavé odborné poznatky, které naši praxi obohatí.

Srdečně vás zvu k účasti.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
Předseda výboru ČSARIMPartneři
webových stránek

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2017@guarant.cz

© 2017 GUARANT International spol. s r. o.