zpět na úvodní stránku

Výbory a záštity

Odborný garant kongresu

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

Výbory

Čestná prezidentka kongresu

prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (Brno)

Výkonný prezident kongresu

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (Praha)

Předseda organizačního výboru

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (Brno)

Členové organizačního výboru

prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (Brno)

prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (Brno)

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (Praha)

Mgr. Markéta Říhová (Brno)

Hana Tesaříková (GUARANT International spol. s r.o.)

Předseda vědeckého výboru

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (Ústí nad Labem / Hradec Králové)

Členové vědeckého výboru

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (Plzeň)

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (Praha)

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA (Hradec Králové)

doc. MUDr. František Duška, Ph.D. (Praha)

Mgr. Jana Flajšingrová (Brno)

MUDr. Michal Horáček, D.E.A.A. (Praha)

Mgr. Ivana Kupečková, MBA (Hradec Králové)

MUDr. Dušan Mach (Nové Město na Moravě)

MUDr. Hynek Říha, Ph.D., FCCP (Praha)

Mgr. Markéta Říhová (Brno)

MUDr. Peter Sklienka (Ostrava)

MUDr. Roman Škulec, Ph.D. (Ústí nad Labem / Kladno / Hradec Králové)

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (Brno)

Záštity

XXIV. kongres ČSARIM se koná pod záštitou

  • hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka
  • primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála
  • ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MHA
  • ředitele Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně MUDr. Martina Pavlíka, Ph.D., DESA, EDIC
  • ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brně prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.
  • děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.
  • představeného řádu milosrdných bratří v České republice a na Slovensku Br. Martina Richarda Macka, OH


Partneři
webových stránek

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: 284 001 444, Fax: 284 001 448
E-mail: csarim2017@guarant.cz

© 2017 GUARANT International spol. s r. o.